[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] [*]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na O
1321. ophiasis, is, f.
1322. ophidiophobia, ae, f.
1323. ophidismis, i, n.
1324. ophioglossa, ae, f.
1325. ophiotoxaemia, ae, f.
1326. ophiotoxinum i, n.
1327. ophry/o-
1328. ophryitis, itidis, f.
1329. ophryon, i, n.
1330. ophthalm/o-
1331. ophthalmatrophia, ae, f.
1332. ophthalmectomia, ae, f.
1333. ophthalmencephalon, i, n.
1334. Ophthalmia neonatorum
1335. Ophthalmia nivalis
1336. Ophthalmia nodosa
1337. Ophthalmia photoelectrica
1338. Ophthalmia sympatica
1339. ophthalmia, ae, f.
1340. ophthalmiatria, ae, f.
1341. ophthalmiatros, i, m.
1342. ophthalmicus, a, um
1343. ophthalmoblennorrhoea, ae, f.
1344. ophthalmocarcinoma, tis, n.
1345. ophthalmocele, es, f.
1346. ophthalmocentesis, is, f.
1347. ophthalmodynamographia, ae, f.
1348. ophthalmodynamometria, ae, f.
1349. ophthalmodynamometron, i, n.
1350. ophthalmologia, ae, f.
1351. ophthalmomalacia, ae, f.

Aktuality

počítadlo návštev: 4537