Notice: Use of undefined constant slovo - assumed 'slovo' in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/enc.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/enc.php on line 15
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] [*]

hľadaný výraz:


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/enc.php on line 70

Vyhľadávam výrazy začínajuce na T
2521. Thomsonova choroba
2522. Thomsonova choroba ? [Thomson, Mathew Sidney, 1894
2523. thononium bromidum
2524. thonzylaminum hydrochloridum
2525. Thoomas, André Antoin
2526. thoracalgia, ae, f.
2527. thorack outiet syndróme
2528. thoracoabdominalis, e ? [thoraco- + 1. abdomen brucho]
2529. thoracoacromialis, e ? [thoraco- + g. acromion nadplecko]
2530. thoracobronchotomia, ae, f. ? [thoraco- + 1. bronchus prieduška + g. tomé rez]
2531. thoracocaustka, ae, f. ? [thoraco- + g. kausis pálenie]
2532. thoracocentesis, is, f. ? [thoraco- + g. kentésis pichnutie]
2533. thoracocervicalis, e ? [thoraco- + 1. cervix šija]
2534. thoracodidymus, i, m. ? [thorac- + g. didymos dvojča]
2535. thoracodorsalis, e ? [thoraco- +1. dorsum chrbát]
2536. thoracodynia, ae, f. ? [thorac- + g. odyné bolesť]
2537. thoracoepigastricus, a, um ? [thoraco- + epigastrium nadbruško]
2538. thoracogastricus, a, um ? [thoraco- + g. gaster žalúdok]
2539. thoracographia, ae, f. ? [thoraco- + g. grafein písať]
2540. thoracochirurgia, ae, f. ? [thoraco- + chirurgia]
2541. thoracojmeiosis, is, f. ? [thoraco- + g. meiósis zmenšenie]
2542. thoracolumbalis, e ? [thoraco- + 1. lumbus bedro]
2543. thoracolysis, is, f. ? [thoraco- + g. lysis uvoľnenie]
2544. thoracometria, ae, f. ? [thorac- + g. -metria meranie]
2545. thoracomyodynia, ae, f. ? [thoraco- + g. mýs-myos sval + g. odyné bolesť]
2546. thoracopagus, i, m. ? [thoraco- + g. págus od pégnynai spojenie]
2547. thoracoplastica, ae, f. ? [thoraco- + g. plastike (techné) tvárne umenie]
2548. thoracoscopia, ae, f. ? [thorac- + g. skopein pozorovať]
2549. thoracoschisis, is, f. ? [thoraco- + g. schisis štiepenie]
2550. thoracostenosis, is, f. ? [thoraco- + g. stenos úzky]
2551. thoracotomia, ae, f. ? [thoraco- + g. tomé rez]
stránkovanie: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183]

Aktuality


Notice: Use of undefined constant counter - assumed 'counter' in /home/html/datasolution.sk/public_html/index.php on line 133

Notice: Use of undefined constant counter - assumed 'counter' in /home/html/datasolution.sk/public_html/index.php on line 135
počítadlo návštev: 5807