[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na D
1. DICOM
2. DRG
3. DSM III
4. DSM IV
5. DTP
6. Datovaný odkaz na normy
7. Desktop Publishing
8. Diachrónna jazykoveda
9. daktylológia
10. daktylotická komunikácia
11. daktylotika
12. danosť
13. databáza
14. dativus commodi
15. datív
16. deadjektivale
17. deadjektívum
18. deagentná veta
19. deapelativizácia
20. debata
21. decedencia
22. deetymologizácia pomenovania
23. defektné slovesá
24. definiendum
25. definiens
26. definícia
27. definícia pojmov
28. defonologizácia
29. deiktická funkcia
30. deixa
31. dejové adjektívum

Aktuality

počítadlo návštev: 110674