[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na N
1. NANDA
2. NLP
3. Nadradený pojem
4. Nedatovaný odkaz na normy
5. Negatívna definícia
6. Neurolingvistika
7. Nevhodná definícia
8. Nezávislá jazykoveda
9. Neúplná definícia
10. NČLP
11. Národné zdravotné registre (NZR)
12. Národný zdravotný informačný systém
13. Národný zdravotný portál
14. Následný vzťah
15. nadpis
16. nadradený pojem
17. nadvetná syntax
18. nadväzovanie lexikálnymi prostriedkami
19. nastavenie terminológie
20. navigácia
21. nazalizácia
22. nazála
23. near on-line monitoring
24. nedokonavé slovesá
25. nedokonavý vid
26. negácia
27. nekonová frázová gramatika
28. nekrológ
29. neodporúčaný termín
30. neodvodené slovo
31. neohybné slová

Aktuality

počítadlo návštev: 110214