[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na O
1. OASIS
2. OBO
3. OCML
4. OCR
5. OIL
6. OMA
7. OMG
8. OPIS
9. OPR
10. OWL
11. OWL DL
12. OWL Full
13. OWL Lite
14. Obsahová definícia
15. Odborný slovník a lexikálne programy
16. Ogdenov-Richardov sémantický trojuholník
17. Opisné značky
18. objekt
19. objekt starostlivosti
20. objektové sloveso
21. objektový jazyk
22. objektový prístup
23. objektívne poradie
24. objektívny štýlotvorný
25. oblasť záujmu
26. obligatórna pauza
27. obligatórna transformácia
28. obmedzovacia spojka
29. obojperná spoluhláska
30. obojrodové podstatné meno
31. obojvidové sloveso

Aktuality

počítadlo návštev: 110170