[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na R
1. R-MIM
2. RDF
3. RDF Schema
4. RELMA
5. Realita
6. Regulácia rozmanitosti
7. Rodovo-druhová sústava
8. Rodovo-druhový vzťah
9. Rodový pojem
10. Rozsahová definícia
11. razená spoluhláska
12. recenzia
13. receptový štýl
14. recipročná syntagma
15. recipročné kompozitum
16. recitácia
17. redakcia
18. redukcia samohlások
19. redukovaná samohláska
20. redukovaný dialóg
21. redundantný štýl
22. reduplikované kompozitum
23. reduplikácia
24. referent
25. referenčná sémantika
26. referenčná terminológia
27. referenčné jazykové prvky
28. referenčný model zdravotného záznamu
29. referát
30. reflexivum tantum
31. reflexívna forma

Aktuality

počítadlo návštev: 110206