[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na S
121. spojka
122. spojková prívlastková veta
123. spojovacia morféma
124. spojovník
125. spoločný gramatický rod
126. spolubesedník
127. spoluhláska
128. sponové sloveso
129. spracovanie informácií
130. spracovanie jazyka
131. spracovanie prirodzeného jazyka
132. spracovanie u
133. spracovanie údajov
134. správa
135. správanie v systéme
136. spájanie
137. spätná derivácia
138. spätná väzba
139. spôsob slovesného deja
140. spôsobová príslovková veta
141. spôsobová spojka
142. stakeholder
143. stav
144. stavba
145. stavová prísklovka
146. stavové perfektum
147. stavové slovesá
148. stemmer
149. stemming
150. stenografia
151. stopa

Aktuality

počítadlo návštev: 62179