[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na S
181. subštandard
182. sufix
183. sufixácia
184. sufixálna morféma
185. sujet
186. sukcesívnosť
187. superlatív
188. supletivizmus
189. suprasegmentálne prostriedky
190. supínum
191. sykavka
192. sykavá spoluhláska
193. sylepsa
194. symbol
195. symbolická logika
196. symbolické metódy umelej inteligencie
197. symbolické metódy učenia
198. symbolické myslenie
199. symbolický
200. symbolický interakcionalizmus
201. symbolický prístup implementácie umelej inteligencie
202. symploka
203. synchrónia
204. synchrónna jazykoveda
205. synchrónna lexikológia
206. synchrónny korpus
207. synchýza
208. synekdocha
209. synergetika
210. synkretizácia pádov
211. synonymia

Aktuality

počítadlo návštev: 62057