[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na S
211. synonymia
212. synonymia pádov
213. synonymia v syntaxi
214. synonymický slovník
215. synonymita
216. synonymum
217. synopsa
218. synsémantické slovo
219. syntagma
220. syntagmatický vzťah
221. syntagmatika
222. syntakticky podmienený význam
223. syntaktická analýza
224. syntaktická homonymia
225. syntaktická jazyková rovina
226. syntaktická kategória
227. syntaktická rovina
228. syntaktická stavba
229. syntaktické kódovanie
230. syntaktické spodobovanie
231. syntaktický plán
232. syntaktika
233. syntax
234. syntetický typ jazyka
235. syntetizmus
236. systematické usporiadanie
237. systematický register
238. systém
239. systém prekladovej pamäti
240. systém správy terminológie
241. systémovosť termínu

Aktuality

počítadlo návštev: 80419