[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Vyhľadávam výrazy začínajuce na Z
1. Zameniteľnosť
2. Zipfov zákon
3. Zlučiteľnosť normalizácie
4. Záväznosť odkazu
5. zadná samohláska
6. zadopodnebná spoluhláska
7. zameranie slovesného deja
8. zapustený
9. zapájanie termínu do u
10. zapúšťanie
11. zaraďovanie
12. zastarané slovo
13. zastaraný termín
14. zatvorená slabika
15. zaznamenávacia funkcia pravopisu
16. zdravie
17. zdravotnícka organizácia
18. zdravotnícky profesional
19. zdravotný problém
20. zdravotný register, zdravotný
21. zdravotný záznam
22. zdrobneniny
23. zdrobnené podstatné meno
24. zdrobnené prídavné meno
25. zdrobňujúce slovo
26. zdroj informácie
27. zdroj termínov
28. združené pomenovanie
29. zdržanlivý štýl
30. zdvojená spoluhláska
31. zdvojená zloženina

Aktuality

počítadlo návštev: 110192