Príspevky
Nový pohľad na termín
Postup terminologickej práce
Je terminológia vedou?
Význam terminológie pre medicínu
Slovenská lekárska terminológia
Slovenske chemicke nazvoslovie v medicine
Slovak Medical Terminology. Is a worldwide interoperability in medicine possible?
Od terminológií ku klasifikáciám – redukcia informácií
Literatúra
Dejiny slovenského lekárskeho názvoslovia
Memorandum

Aktuality

počítadlo návštev: 155586