Notice: Use of undefined constant slovo - assumed 'slovo' in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/slt.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/slt.php on line 15
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

hľadaný výraz:


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/slt.php on line 69

Vyhľadávam výrazy začínajuce na U
1. UML
2. UMLS
3. ukazovacie zámeno
4. ukotvený objekt
5. umelecký štýl
6. umelý jazyk
7. umelý kód
8. unicode
9. unikátny výskyt
10. unilaterálna teória znaku
11. uniterm
12. univerbizácia
13. univerzálie
14. určitá číslovka
15. určité slovesné tvary
16. určité zámeno
17. určitý slovesný tvar
18. určitý člen
19. určovacia zloženina
20. určovací sklad
21. určujúca charakteristika
22. určujúca príslovka
23. use case
24. useknutie frazémy
25. ustálenosť termínu
26. ustálené spojenie slov
27. usudzovanie
28. usúvzťažňovanie
29. uvulára
30. uvádzacia veta
31. uvádzacia častica
stránkovanie: [1]

Aktuality


Notice: Use of undefined constant counter - assumed 'counter' in /home/html/datasolution.sk/public_html/index.php on line 133

Notice: Use of undefined constant counter - assumed 'counter' in /home/html/datasolution.sk/public_html/index.php on line 135
počítadlo návštev: 4173